Ultra El AB har gett en gåva till Cancerfonden

I år valde vi på Ultra El AB att skänka en gåva till Cancerfonden som julklapp. Detta gjorde vi för att vi tycker att det är viktigt att stödja forskningen i cancer.

 

“1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. För bredvid varje cancersjuk person finns familj och vänner, vars liv vänds upp och ned. Med mer pengar kan Cancerfonden se till att färre drabbas och fler blir friska.” Läs mer på Cancerfondens hemsida här. 

Ultra El AB gåva till Cancerfonden

Passa på att utnyttja ROT-avdraget

Elinstallationer är en av de arbeten där rot-avdraget kan användas som skattesubvention i hemmet för privatpersoner. Rot-avdraget ger berättigande till 30 procent rabatt på arbetskostnaden, med högst 50 000 kronor per person och år. För att du ska ha rätt till avdraget måste du bo och äga bostaden.

För att läsa mer gå in på skatteverkets hemsida.