MILJÖPOLICY

Ultra El arbetar efter att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. De produkter vi använder och rekommenderar har så lite negativ påverkan på miljön som möjligt.

 

Vi källsorterar allt och lämnar regelbundet till återvinning. Vi ser till att kunden får möjlighet att välja den mest energieffektiva lösningen både på belysning och värme.

Sortering av elskrot