top of page

GDPR

PUL, Personlighetslagen, har ersatts av den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Protection Regulation).

Alla företag som behandlar personuppgifter berörs av denna förordning. Vi är skyldiga att spara och behandla dina personuppgifter för att kunna ingå ett affärsmässigt avtal med dig. P.g.a. fakturalagen t.ex. eller om vi ska ansöka om rotbidrag har vi skyldighet att behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna kan även komma att behöva användas för att inhämta uppgifter från kreditupplysningsföretag, koncernföretag eller försäkringsbolag. Däremot får vi aldrig överföra dina uppgifter till tredje part eller till ett land utanför EU.

Du kan alltid ta kontakt med oss om du vill ha ut den information vi har om dig eller om du vill att vi ska radera den. Har du klagomål på vår behandling kan du alltid skicka klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om dataskyddslagen och dina rättigheter på www.datainspektionen.se

GDPR: Text
bottom of page